INTRODUCCIÓN

 

Obecnie kultura i edukacja w Portugalii nie otrzymują potrzebnego wsparcia. W dłuższej perspektywie prowadzi to do zubożenia społeczeństwa, które nie jest w stanie wyrażać krytycznych opinii, a także nie jest przygotowane by stawić czoła wyzwaniom, które stawia przed nimi przyszłość.

 

Wierzymy, ze projekty mające na celu zachęcenie młodych ludzi do poznania kultury i historii miejsc, z których pochodzą jest niezwykle istotne i przyczynia się do poszerzenia ich wiedzy. Związek Akademicki Uniwersytetu Maderskiego ma na celu zniwelowanie trudności jakie napotykają studenci poprzez stworzenie stypendiów socjalnego i rzeczowego. Pragniemy stale się rozwijać i wprowadzać innowacyjne rozwiązania, których beneficjentem będzie lokalna społeczność. Korzystając z rezultatów wcześniejszej pracy prezentujemy nasz nowy projekt: CZYTAJ.

 

Czytanie książek jest niezwykle istotne. Wielu studentów nie ma jednak dostępu do niezbędnej literatury z powodu wysokich cen książek. Nasze przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie studentom korzystania z książek potrzebnych w trakcie toku studiów.

 

W początkowym etapie nasza pomoc skierowana będzie do studentów Uniwersytetu Maderskiego. Nie będzie ona jedynie polegać na zakupie książek do uczelnianej biblioteki, ale także zorganizowane zostaną targi używanych książek, wydarzenia podczas których nowi studenci będą mogli zapoznać się ze starszymi i nawiązać kontakty. W przyszłości planujemy poszerzyć nasza działalność i wprowadzić ja do innych szkół na Maderze, jak i powiększyć bazę książek by zachęcić większą liczbę młodych osób do czytania, a w konsekwencji do poszerzania swojej wiedzy.