WPROWADZENIE

 

W ramach swojej szerokiej i zróżnicowanej misji, Związek Akademicki Uniwersytetu Maderskiego realizuje programy i działania społeczne, które przyczynią się do poprawy warunków kształcenia. Świadomi alarmującej sytuacji gospodarczej w regionie i kraju, która przysparza trudności uczniom i ich rodzinom stworzyliśmy stypendium socjalne w ścisłej współpracy z Działem Socjalnym Uniwersytetu Maderskiego (SASUMa). W roku akademickim 1999/2000 42,23% studentów z Uniwersytetu Maderskiego (UMA) było beneficjentami programu pomocy społecznej. W 2012/2013 około 30% studentów starało się o stypendium socjalne. Oznacza to, że spośród około 3000 studentów na UMa w 2012/2013, prawie 950 korzystało ze stypendium. W roku 1999/2000 było 2,309 zapisanych studentów z czego 975 stypendystów. Tak więc, liczba potrzebujących wzrosła, ale wsparcie zostało zmniejszone.

 

Pomoc przewidziana dla potrzebujących stale maleje, a znaczące osiągnięcia w kształceniu absolwentów, które zostały osiągnięte w ciągu ostatniej dekady mogą być zagrożone przez brak odpowiedniego wsparcia w kontekście ciężkiego kryzysu gospodarczego, który obecnie doświadczamy.

 

W maju 2012 Académica w ramach Funduszu Socjalnego wprowadziło podstawowy posiłek i przekąski (w grudniu tego samego roku) dla potrzebujących studentów. Kolejnym krokiem były darmowe semestralne kupony na lunch dla studentów, dzięki którym mogą zaoszczędzić prawie 200 euro w ciągu roku.