TKO MOŽE DOPRINIJETI PROGRAMU „SUPPLY SCHOLARSHIP“?

Svi mogu sudjelovati, sa svih strana svijeta.

 

UKOLIKO ŽELIM SUDJELOVATI, KAKAV JE POSTUPAK?

Ukoliko želite sudjelovati možete se obratiti Académica-i putem jednog od naših komunikacijskih kanala: telefonom na broj 00385291705060; putem elektroničke pošte na adresi aauma@uma.pt; izravno u Académica uredu. Također je moguća uplata novaca na račun udruge Academic Association of the University of Madeira koristeći bankovne podatke:

 

IBAN: PT50 0018 0003 1780 9781 0207 8
BIC: TOTAPTPL
Account Holder: Associação Académica da Universidade da Madeira.

 

 

Za dodatne informacije slobodno se obratite našem financijskom odjelu putem naše mail adrese: aauma@uma.pt.

 

POSTOJI LI OGRANIČENI VREMENSKI PERIOD U KOJEM JE MOGUĆE DONIRATI NOVAC?

Donacije se mogu izvršiti tijekom čitave godine.

 

NA KOJI NAĆIN ĆE MOJA DONACIJA BITI ISKORIŠTENA?

Vaša donacija koristiti će se isključivo u program „Supply Scholarship“. Na kraju svakog semestra izrađuje se financijsko izvješće sa podacima svih prikupljenih donacija i svrhom kojom je donacija utrošena.

 

POSTOJE LI DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA U POMOĆI?

Svakako postoji. Dodatni oblik prikupljanja donacija za financiranjem pribor pomoći, studentska udruga prikuplja kroz donacije stećene pri prodaji proizvoda u studentskoj prodavaonici Gaudeamus, što govori da je svaka kupnja ujedno i sudjelovanje u našem socijalnom projektu.